Trygghet

CE RSÄKERHET & HANDHAVANDE

Alla behandlingar görs med STERILA ENGÅNGSVERKTYG för att garantera Din och behandlingens säkerhet och för maximal effekt av varje behandling med vassa instrument. Eftersom DERMAROLLER®-instrumentet penetrerar och kommer i kontakt med kroppsvätskor finns ökad risk för smittspridning och blodförgiftning.

DERMAROLLER® är ett sterilt CE-märkt medicintekniskt engångsinstrument av högsta kvalitet. Säkerhet och prestanda är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001. Konceptet följer EU-direktivet 93/42 för medicintekniska instrument.

Klinikverktyget (med nålar längre än 0,2 mm) är en medicinsk anordning och får endast handhas av aukt. eller legitimerad personal efter genomgången certifiering för korrekt handhavande.

VÄLJ EN GENUIN DERMAROLLER®-BEHANDLING

DERMAROLLER® är varumärkesskyddat nationellt och internationellt, och är därför det enda i sitt slag. Det finns dock diverse liknande instrument på marknaden men med väsentliga skillnader i såväl kvalitet, säkerhet och prestanda.

Naljamforelse IllustrationNÅLARNAS KVALITET

DERMAROLLER®’s extremt tunna, sylvassa nålar separerar varsamt cellernas struktur redan vid 100-200 g tryck. Grövre mindre spetsiga nålar kräver ett betydligt kraftigare tryck vilket snarare ”sprätter” upp vävnaden än bildar kanaler. Nål i blått är DERMAROLLER® jämfört med andra nålkvaliteter i rött.

Materialet i DERMAROLLER®-nålarna är av kirurgstål med extrem hållfasthet för att garantera att den spetsiga nålen ej kröks och bildar ”krokar” som kan skada vävnaden.

NÅLARNAS UTFORMNING

Varje nål i DERMAROLLER®-instrumentet är enskilt limmade för att ge så perfekta penetrationshål som möjligt. DERMAROLLER®’s nålar är konformade för att skapa en rund kanal som endast temporärt separerar cellerna. De runda kanalerna kan endast skapas om nålarna är individuellt placerade i rollerverktyget.

Om ”nålar” skärs ut i t.ex. diskar blir penetrationshålen fyrkantiga skärstrukturer och ger en allt för aggressiv behandling.

Cogwheel


FÄRRE NÅLAR GER HÖGRE EFFEKT!

Det optimala resultatet med microneedling är att punktera kärlstrukturen för att frigöra signalsubstanser på ett så effektivt men skonsamt sätt som möjligt. DERMAROLLER® använder därför max 162 nålar/roller för att med endast 100-200 g kunna penetrera och frigöra signalsubstans utan att skada vävnaden. Vid tätt sittande nålar fördelas hudens motstånd mellan nålarna vilket avsevärt försvårar för nålarna att penetrerar hudens yttre skikt. Redan vid 200 eller fler nålar behövs motsvarande 1-1,5 kg tryck. Detta ger inte bara reducerad behandlingseffekt, utan också mer smärta och det löper hög risk att nålarna når underliggande skelett och då kröks.