HEMMABEHANDLING

För ökad behandlingseffekt & cellförnyelse

Hemvårdsverktyget (0,2 mm nålar) används för ökad preparatstimulering, samt skapar en viss exfoliering på hudytan som gynnar cellförnyelsen.

Mellan klinikbehandlingarna stimulerar Du som kund/patient genom att kombinera Hemvårdsverktyget och tillhörande produkter för maximerad preparatstimulering, vilket ökar den totala effekten. Avvakta dock med preparatstimuleringen i 2-3 dagar efter klinikbehandlingen.

Preparatstimuleringen gör Du 2-3 gånger i veckan mellan klinikbehandlingarna och kan med fördel repeteras även efter avslutad klinikkur. Hemvårdsverktyget rengörs med tillhörande desinfektionsmedel mellan varje användning och verktyget är hållbart i ca 1 år från första användning.

 Preparatstimulering


OBS! Endast produkter avsedda för DERMAROLLER® kan kombineras med klinikbehandling och preparatstimulering för att undvika oönskade sidoeffekter. Produkter avsedda för applicering på hel hud (övriga kosmetiska produkter) kan vid hög koncentration orsaka kontaktallergi. Följ noga de råd och anvisningar Din DERMAROLLER®-klinik ger Dig!