FÖRE & EFTER

Bilderna nedan representerar möjliga resultat och behandlingsindikationer med DERMAROLLER®. Vänligen notera att alla resultat är individuella och därför kan variationer förekomma. Bilderna nedan är därför ingen garanti för enskilda behandlingsresultat.

Fabb1 Bef Aft

Anti Age

Arrstruktur Duobild

Man Acnescar Right Ear Bef Aft

Strin Vh Nh

Lax Skin