Färre nålar...

12. juni 2012

...ger en säkrare och behagligare behandling!

Om ett Microneedlinginstrument har fler än 162 nålar/rulle krävs det över 1 kg's tryck vid var enskild nålpenetration. Ett för högt tryck leder till att huden trycks samman och man riskerar att "sprätta" upp huden, likaså riskerar man skador på sklettet då trycket är så pass hårt när nålen väl penetrerar huden.

Har instrumentet 540 nålar eller fler blir instrumentet extremt svårpenetrerat förbi epidermis.

Fakirsyndromet kan liknas med ett Microneedlinginstrument med för många nålar.

Rollning med DERMAROLLER® kräver endast 100-200 g tryck. Ett lätt tryck ger minimala sidoeffekter!

Naltryck Fa Nalar