Originalet vs...

4. maj 2012

...andra importerade nålningsinstrument

DERMAROLLER® Microneedling skapades i början av 2000-talet av upphovsmannen för de moderna nålningsinstrumenten, Horst Liebl (Tyskland).

Som konsument är det mycket viktigt att Du är medveten om vad Du köper för produkter på internet. Det har blivit allmänt vedertaget att använda sig av varumärket DERMAROLLER® när det talas om nålningsverktyg i alla former. Det florerar många producenter av microneedlinginstrument på marknaden som dessvärre kallar sitt/sina instrument för DERMAROLLER®. Medvetet eller omedvetet? I vilket fall som, helt olagligt. I de flesta fall för en ekonomisk vinning.

Vi vill därför upplysa Dig som konsument att det finns en allmän hälsorisk att köpa vissa importerade microneedlinginstrument, då kvaliteten på "nålarna" i vissa fall är så dåliga att de kröks och då rent av riskerar att "sprätta upp" huden. Dessutom bör Du vara medveten om att microneedlingnålar längre än 0,5 mm kommer i direkt kontakt med kroppsvätskor vilket ger en ökad risk för smittspridning och blodförgiftning. Ett instrument som kommer i kontakt med blod och lymfa ska därför vara helt sterila för att garantera en säker behandling.

Bli medveten om din produkt!

Läs mer om säkerheten kring DERMAROLLER® och låt Dig inte luras av falsk marknadsföring kring andra Microneedlinginstrument på marknaden.

Läs gärna mer om CE-märkning och även här den falska CE-märkningen (China Export) som låter Dig luras in i falsk säkerhet.