Dermaroller och Bio-oil - Risken med att rolla in växtoljor

20. maj 2013

Att köpa nålningsverktyg (kopior av DERMAROLLER®) på internet har blivit en stor trend. Vi får samtal från privatpersoner som frågar var de kan köpa nålningsverktyg och vi refererar till närmsta återförsäljare. Samtidigt blir de förvånade när vi säger att vi inte säljer längre nålar än 0,2 mm för privat bruk p.g.a. smittorisker o.s.v.

Trenden är att köpa så många och så långa nålar per rullhuvud som möjligt för behandling av ex. acneärr och strier och dessutom samtidigt rolla ner s.k. växtoljor (ex. Bio-oil). Det finns mängder av risker med att rolla ner okontrollerade växtoljor. Läs följande citat från hudläkaren Per-Håkan Olausson:

"Att först skapa förutsättningar för penetrans i huden med microneedling-verktyg (Dermaroller) och sedan applicera produkter baserade på växtoljor såsom ex. Bio-oil är att be om problem. Detta då hudbarriären inte skyddar längre och huden kommer då att reagera med sitt immunförsvar mot alla de främmande proteiner som finns i sådan produkt. I bästa fall blir det bara hög risk för tillfälliga inflammationsreaktioner, i näst bästa fall uppstår en livslång sensibilisering (allergi) mot någon eller några av de ingående ämnena och i värsta fall så skapar huden främmandekroppsreaktioner med permanenta granulom (inflammatoriska knölar) som till och med är svåra att åtgärda kirurgiskt.

/Per-Håkan Olausson, hudläkare"

Kopior Na Lningsverktyg

Var uppmärksam på vad för nålningsverktyg Du köper. Inget av ovan visade nålningsverktyg får använda varumärket DERMAROLLER® i sin marknadsföring.