Bristningar

Behandling av Bristningar/Strier

När vävnaden expanderar som vid ex. graviditet (75-90% av kvinnor utvecklar hudbristningar i samband med graviditet), viktförändringar eller bystutveckling utvecklar vissa personer bristningar i olika grad. Resultatet blir streckformad ”sprucken” vävnadsförändring som initialt är rodnad för att senare övergå till pigmentreducerade linjer. Med DERMAROLLER® stimuleras huden att återskapa och normalisera kollagen (fasthetsfibrer) för att lyfta vävnaden underifrån samt normalisera kärlstrukturen. Effekten blir att vävnadens struktur jämnas ut och normaliseras i färg.

Bristningar


Det
är det hormonet, glukokortikoider som orsakar hudbristningar. Glukortikoider förhindrar bindvävens celler (fibroblasterna) att konvertera till kollagena- och elastina fibrer.

Även om bristningar är inte skadligt för kroppen, upplevs de av många som vanprydande och kan i vissa fall leda till depression och psykiska problem.

Bristningar är historiskt sett svåra att behandla, och förbättring av dem med hjälp av laser och krämer har varit begränsat, men med DERMAROLLER® blir resultatet uppseendeväckande.

Behandling av bristningar med DERMAROLLER® Microneedling har utförts av läkare sedan 2007, och studier visar att en genomsnittlig förbättring med 70% kan förväntas.

Behandlingen är snabb och smidig, tar oftast inte längre tid än 20 min.