Brännskador

Behandling av Brännskador

DERMAROLLER® har stått för ett dramatiskt terapeutiskt genombrott i framgångsrik behandling och förbättring av brännskador; något som inte var möjligt för bara några år sedan. Resultaten har gett en ökad rörlighet i den hårda ärrvävnad som inträffar efter brännskador och minskad ihållande smärta som tyvärr ofta förekommer i dessa ärr.

Även om det kan tyckas absurt, kan man säga att behandlingen av denna typ av ärr med mikronålar, en behandling som gynnar både psykiska som den fysiska aspekten av att ha den här typen av ärr.

 

 

 

 

 

 

 


Bilden till vänster visar en patient med brännskada av 3:e graden.
Bilden till höger visar samma patient 7 månader efter endast 1 behandling.

Dr. Igor Safonov, m.fl. har publicerat övertygande resultat som visar att ärr orsakade av brännskador svarar mycket bra på DERMAROLLER®-behandling. Safonov har även släppt imponerande fotografisk dokumentation som visar att behandlingen även minskar hyperpigmentering, som lätt uppstår vid denna typ av ärr, till en praktiskt taget "normal nivå". Även erytem (rodnad efter inflammation) kan minskas.

De flesta patienter med ärr efter brännskador har olika typer av ärr (atrofiska, hypertrofiska och keloida ärr). Av erfarenhet vet vi att det stora problemet för dessa patienter är att proteinet i huden skadas permanent, och omvandlas därefter till en hård och förhöjd ärrvävnad som kan vara flera millimeter högre än hudens normala nivå. Den hårda ärrvävnad orsakar en nedsatt rörlighet; som återigen kan vara en källa till ständig och ihållande smärta.

 

 

 

 

 

 

 


Bilden till vänster visar ett omfattande brännärr. Lägg speciellt märke till den marmorerade hyperpigmenteringen i ärret.
Bilden till höger visar samma patient 8 månader efter endast 1 behandling.

Behandlingsintervall

Behandlingen upprepas 3-8 gånger med 1-4 veckors mellanrum beroende på omfattning.

Behandling av brännskador bör utföras av specialister och av aukt. DERMAROLLER®-terapeuter.

Vi vill även påpeka att det tar lång tid att uppnå maximalt resultat, i de flesta fall tar det 4-8 månader, ibland längre för att nå fullgott resultat.

Tips!

Solljus utlöser fria syreradikaler - hudcellernas värsta fiende. Undvik direkt solljus efter behandling och använd UV-skydd med minst Spf 30.

Viktigt att veta:

DERMAROLLER® klinikinstrument är ett engångsverktyg och får endast användas av auktoriserade kliniker med handhavandecertifiering.

OBS! Du får aldrig behandla Dig själv med en Medical DERMAROLLER®.