Ärrvävnad

Behandling av Ärr & Acneärr

Vid atrofisk ärrvävnad som efter t.ex. acne har bindväven förlorat den normala strukturen av fasthetsfibrer. Resultatet blir nedsjunken diffus ärrvävnad. Vid hypotrofa ärr (brännskador) sker en överaktiv läkningsprocess. Resultatet blir en stram vävnadsstruktur med ojämn kärlförsörjning. Med DERMAROLLER® stimuleras huden att återskapa och normalisera kollagen (fasthetsfibrer) för att lyfta vävnaden underifrån samt normalisera kärlstrukturen. Effekten blir att vävnadens struktur jämnas ut och normaliseras i färg.

Acne Scar Ear Man Before Acne Scar Ear Man After


Om Acne

Acne är ett svårt hudproblem som drabbar upp till 80% av personer mellan 11 och 30 år. För de flesta upplevs acne som ett irriterande kosmetiskt problem, men för vissa blir acnen en allvarlig inflammation som resulterar i permanenta och vanprydande ärr.DERMAROLLER®-konceptet är förmodligen den mest effektiva metoden för behandling av acneärr. En enkel och skonsam behandling utan sociala begränsningar.

OBS! All acne ska vara fullständigt läkt innan man startar en DERMAROLLER®-behandling.

Behandlingsintervall

Behandlingen upprepas 3-8 gånger med 1-4 veckors mellanrum beroende på omfattning.

Tips!

Solljus utlöser fria syreradikaler - hudcellernas värsta fiende. Undvik direkt solljus efter behandling och använd UV-skydd med minst Spf 30.

Viktigt att veta:

DERMAROLLER® klinikinstrument är ett engångsverktyg och får endast användas av auktoriserade kliniker med handhavandecertifiering.

OBS! Du får aldrig behandla Dig själv med en Medical DERMAROLLER®.